پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

نماز آیات

مسأله336. یكی از نمازهای واجب «نماز آیات» است كه به‌سبب پیش‌آمدن این حوادث واجب می‎شود:

زلزله، خسوف (ماه‌گرفتگی)، كسوف (خورشید‌گرفتگی)، و نیز رعد و برق، و وزیدن بادهای زرد و سرخ درصورتی‌كه بیشتر مردم بترسند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: