جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

مبطلات روزه

مسأله355. روزه‎دار باید از «اذان صبح» تا «مغرب» از برخی كارها بپرهیزد و اگر یكی از آنها را عمداً انجام دهد، روزه‎اش باطل می‎شود، به مجموعه این كارها «مبطلات روزه» گفته می‎شود، كه ازجمله آنهاست:

ـ خوردن و آشامیدن.

ـ رساندن غبار غلیظ به حلق.

ـ فروبردن تمام سر در آب.

ـ قی‌كردن.

ـ به‌جز آنچه گفته شد، کارهای دیگری نیز روزه را باطل می‌کند که برای آشنایی با آنها می‌توانید به رساله توضیح‌المسائل، مسألة 1581 مراجعه کنید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: