سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

سجود

مسأله216. نمازگزار باید در هر ركعت از نمازهای واجب و مستحب، بعد از ركوع دو سجده به‌جا آورد.

مسأله217. سجده آن است كه پیشانی و كف دو دست و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها ـ شَست ـ را بر زمین بگذارد و در حال سجده، واجب است ذكر بگوید.

مسأله218. در سجده هر ذكری بگوید كافی است، به‌شرط آنكه مقدار ذكر از سه مرتبه «سُبْحَانَ‎ الله» یا یك مرتبه «سُبْحَانَ رَبِّیَ الْاَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ» كمتر نباشد.

مسأله219. در حال ذكر سجده، باید بدن آرام باشد.

مسأله220. اگر كسی پیش از آنكه پیشانی‎اش به زمین برسد و آرام گیرد، عمداً ذكر سجده را بگوید، باید بعد از رسیدن پیشانی به زمین و آرام‌گرفتن، دوباره ذكر را بگوید و به احتیاط واجب، پس از اتمام نماز آن را اعاده نماید و اگر به همان ذكر اوّل، اكتفا نماید، نمازش باطل است و چنانچه از روی فراموشی باشد، باید دوباره در حال آرام‌بودن، ذكر را بگوید.

 

مسأله221. نمازگزار باید بعد از تمام‌شدن ذكر سجده اول بنشیند تا بدن آرام گیرد و دوباره به سجده رود.

مسأله222. اگر نمازگزار پیش از تمام‌شدن ذكر، عمداً سر از سجده بردارد، نمازش باطل است.

مسأله223. اگر موقعی كه ذكر سجده را می‎گوید، غیر از پیشانی یكی دیگر از هفت عضو را عمداً از زمین بردارد، احتیاط واجب، آن است كه بعد از آرام‌گرفتن همه اعضا، دوباره ذكر واجب را بگوید، و نماز را تمام نموده، آن را اعاده نماید؛ ولی موقعی كه مشغول گفتن ذكر نیست، اگر غیر از پیشانی، مواضع دیگر را از زمین بردارد و دوباره بگذارد، اشكال ندارد.

مسأله224. اگر همراه با انگشتان شست پا، انگشتان دیگر هم بر زمین باشد، مانع ندارد.

مسأله225. نمازگزار باید در سجده پیشانی را بر زمین و یا آنچه از زمین می‎روید، ولی خوراكی و پوشاكی نیست، مانند چوب و برگ درخت، قرار دهد.

مسأله226. سجده بر موادّ معدنی؛ مانند طلا، نقره، عقیق و فیروزه صحیح نیست.

مسأله227. سجده بر چیزهایی كه از زمین می‎روید و خوراك حیوان است، مثل علف و كاه صحیح است.

مسأله228. سجده بر كاغذی كه از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد، اشكال دارد.

 

مسأله229. برای سجده، بهتر از هر چیز، تربت حضرت سیدالشهداء‌(علیه‌السلام) می‎باشد و بعد از آن بدین ترتیب:

ـ خاك

ـ سنگ

ـ گیاه

مسأله230. اگر در سجده اول، مهر به پیشانی بچسبد باید مهر را بردارد بعد به سجده رود، و الا اشکال دارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: