وریز وجوهات
بسم الله الرحمن الرحیم انّ ربّک لبالمرصاد  این روزها، جهان شاهد حوادث بسیار وحشتناک و تاسّف‌آوری است که وجدان بشریت و فطرت پاک انسان‌ها، شرمنده از این جنایات است. آیا می‌شود گروهی، خود را انسان بنامند، اما نسبت به هم‌نوع خود این همه...
شنبه: 9/مرد/1400 (السبت: 21/ذو الحجة/1442)

سجود

مسأله216. نمازگزار بايد در هر ركعت از نمازهاي واجب و مستحب، بعد از ركوع دو سجده به‌جا آورد.

مسأله217. سجده آن است كه پيشاني و كف دو دست و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها ـ شَست ـ را بر زمين بگذارد و در حال سجده، واجب است ذكر بگويد.

مسأله218. در سجده هر ذكري بگويد كافي است، به‌شرط آنكه مقدار ذكر از سه مرتبه «سُبْحَانَ‎ الله» يا يك مرتبه «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَي وَ بِحَمْدِهِ» كمتر نباشد.

مسأله219. در حال ذكر سجده، بايد بدن آرام باشد.

مسأله220. اگر كسي پيش از آنكه پيشاني‎اش به زمين برسد و آرام گيرد، عمداً ذكر سجده را بگويد، بايد بعد از رسيدن پيشاني به زمين و آرام‌گرفتن، دوباره ذكر را بگويد و به احتياط واجب، پس از اتمام نماز آن را اعاده نمايد و اگر به همان ذكر اوّل، اكتفا نمايد، نمازش باطل است و چنانچه از روي فراموشي باشد، بايد دوباره در حال آرام‌بودن، ذكر را بگويد.

 

مسأله221. نمازگزار بايد بعد از تمام‌شدن ذكر سجده اول بنشيند تا بدن آرام گيرد و دوباره به سجده رود.

مسأله222. اگر نمازگزار پيش از تمام‌شدن ذكر، عمداً سر از سجده بردارد، نمازش باطل است.

مسأله223. اگر موقعي كه ذكر سجده را مي‎گويد، غير از پيشانی يكي ديگر از هفت عضو را عمداً از زمين بردارد، احتياط واجب، آن است كه بعد از آرام‌گرفتن همه اعضا، دوباره ذكر واجب را بگويد، و نماز را تمام نموده، آن را اعاده نمايد؛ ولي موقعي كه مشغول گفتن ذكر نيست، اگر غير از پيشاني، مواضع ديگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد، اشكال ندارد.

مسأله224. اگر همراه با انگشتان شست پا، انگشتان ديگر هم بر زمين باشد، مانع ندارد.

مسأله225. نمازگزار بايد در سجده پيشاني را بر زمين و يا آنچه از زمين مي‎رويد، ولي خوراكي و پوشاكي نيست، مانند چوب و برگ درخت، قرار دهد.

مسأله226. سجده بر موادّ معدني؛ مانند طلا، نقره، عقيق و فيروزه صحيح نيست.

مسأله227. سجده بر چيزهايي كه از زمين مي‎رويد و خوراك حيوان است، مثل علف و كاه صحيح است.

مسأله228. سجده بر كاغذي كه از پنبه و مانند آن ساخته شده باشد، اشكال دارد.

 

مسأله229. براي سجده، بهتر از هر چيز، تربت حضرت سيدالشهداء‌(علیه‌السلام) مي‎باشد و بعد از آن بدين ترتيب:

ـ خاك

ـ سنگ

ـ گياه

مسأله230. اگر در سجده اول، مهر به پيشاني بچسبد بايد مهر را بردارد بعد به سجده رود، و الا اشکال دارد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: