چهارشنبه: 6/تير/1403 (الأربعاء: 19/ذو الحجة/1445)

مبطلات نماز

مسأله250. آن‌گاه‌كه نمازگزار، تكبیرة‎الاحرام می‎گوید و نماز را شروع می‎كند، تا پایان آن، بعضی از كارها بر او حرام می‎شود كه اگر در نماز، یكی از آنها را انجام دهد، نمازش باطل است، مانند:

ـ سخن‌گفتن.

ـ خندیدن.

ـ گریستن برای دنیا.

ـ روی از قبله برگرداندن.

ـ خوردن و آشامیدن.

ـ برهم‌زدن صورت نماز.

ـ كم یا زیاد كردن اركان نماز (به شرحی كه در مسأله شماره 193 گذشت).[1]

 

 

[1]. برای آشنایی با سایر مبطلات نماز می‎توان به رساله توضیح‎المسائل، مسأله 1135، مراجعه نمود.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: