جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

ركعت چهارم

1. در بین قرائت: حكم اقتدا در ركعت سوم را دارد، و آن‌گاه كه امام جماعت در ركعت آخر نماز برای تشهد و سلام می‎نشیند، بنا بر احتیاط واجب، به‌طور نیم‎خیز بنشیند تا تشهّد امام جماعت تمام شود و سپس برخیزد و بقیه نماز را فرادا به‌جا آورد.

2. در ركوع: ركوع و سجده‎ها را با امام به‌جا می‎آورد، (اكنون ركعت چهارم امام و ركعت اوّل مأموم است) و بقیه نماز را همان‌گونه كه در بالا گذشت انجام می‎دهد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: