دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

ركعت سوّم

1. در بین قرائت: زمانی كه می‎داند اگر اقتدا كند، برای خواندن حمد و سوره و یا حمد تنها وقت دارد، می‎تواند

 

اقتدا كند و باید حمد و سوره یا فقط حمد را بخواند، و اگر می‎داند فرصت ندارد، بنا بر احتیاط واجب باید صبر كند تا امام جماعت به ركوع رود، سپس به او اقتدا كند.

2. در ركوع: چنانچه در ركوع اقتدا كند، ركوع را با امام به‌جا می‎آورد و حمد و سوره برای آن ركعت ساقط است، و بقیه نماز را همان‌گونه كه قبلاً بیان شد به‌جا می‎آورد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: