چهارشنبه: 9/اسف/1402 (الأربعاء: 18/شعبان/1445)

ركعت اوّل

1. در بین قرائت: مأموم حمد و سوره را نمی‎خواند و بقیّه اعمال را با امام جماعت به‌جا می‎آورد.

2. در ركوع: ركوع و بقیه اعمال را با امام جماعت به‌جا می‎آورد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: