چهارشنبه: 6/تير/1403 (الأربعاء: 19/ذو الحجة/1445)

ركوع

مسأله211. در هر ركعت بعد از قرائت، نمازگزار باید به اندازه‎ای خم شود كه بتواند دست را به زانو بگذارد و این عمل را «ركوع» می‎گویند، و واجب است در حال ركوع ذكر بگوید.

مسأله212. در ركوع، هر ذكری گفته شود كافی است، به‌شرط آنكه به‌قدر سه مرتبه «سُبْحَانَ الله»، یا یك مرتبه «سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ» كمتر نباشد.

مسأله213. در حال ذكر ركوع، باید بدن آرام باشد.

 

مسأله214. اگر پیش از آنكه به مقدار ركوع خم شود و بدن آرام گیرد، عمداً ذكر ركوع را بگوید، نمازش باطل است.

مسأله215. اگر پیش از تمام‌شدن ذكر واجب، عمداً سر از ركوع بردارد، نمازش باطل است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: