دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

غیر رکن

1. قرائت

2. ذکر ركوع و سجود

3. تشهّد

 

4. سلام

5. ترتیب

6. موالات

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: