جمعه: 29/تير/1403 (الجمعة: 12/محرم/1446)

نماز عید

مسأله344. در دو عید «فطر» و «قربان» خواندن نماز مخصوص عید مستحب است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: