چهارشنبه: 9/اسف/1402 (الأربعاء: 18/شعبان/1445)

نماز عید

مسأله344. در دو عید «فطر» و «قربان» خواندن نماز مخصوص عید مستحب است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: