جمعه: 25/خرد/1403 (الجمعة: 7/ذو الحجة/1445)

احكام آب‌ها

«آب» اقسام مختلفی دارد كه شناخت آنها ما را برای بهتر یادگرفتن مسائل مربوط به آن، كمك می‎كند.

مسأله34. آب یا «مضاف» است یا «مطلق».

آب مضاف: آبی است كه آن را از چیزی گرفته باشند (مانند آب سیب و هندوانه) و یا با چیزی مخلوط شده باشد، به‌قدری كه به آن، آب گفته نشود؛ مانند شربت.

 

آب مطلق: آبی است كه مضاف نباشد.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: