پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

غسل استحاضه

مسأله135. یكی دیگر از خون‌هایی كه گاهی اوقات از رَحِم زن بیرون می‎آید، «استحاضه» است.

مسأله136. خون استحاضه معمولاً زردرنگ و سرد است و بدون فشار و سوزش بیرون می‎آید و غلیظ نیست، ولی ممكن است گاهی اوقات پررنگ و گرم و غلیظ باشد و با فشار بیرون آید.

مسأله137. خون استحاضه بر اساس كمی و زیادی آن، به سه دسته تقسیم می‎شود، كه اگر بسیار كم باشد غسل ندارد، ولی وضو را باطل می‎كند و اگر كم نباشد، غسل واجب می‎شود كه جهت آشنایی با موارد آن و احكام هریك، بانوان به رساله توضیح‎المسائل،[1] مراجعه كنند.

 


[1]. در توضیح‌المسائل به مسأله 400 به بعد مراجعه نمایید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: