چهارشنبه: 9/اسف/1402 (الأربعاء: 18/شعبان/1445)

قَرض

قرض‌دادن از كارهای مستحبّی است كه در قرآن و روایات، راجع به آن سفارش فراوان شده است و قرض‌دهنده در روز قیامت پاداش بسیاری خواهد داشت.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: