شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

بر طرف شدن عین نجاست

مسأله53. در دو مورد، با برطرف‌شدن نجاست، چیز نجس پاك می‎شود و نیازی به آب كشیدن ندارد:

الف: بدن حیوان؛ مثلاً منقار مرغی كه غذای نجس خورده است، هنگامی كه نجاست از منقارش برطرف شود پاك است.

ب: باطن بدن؛ مانند داخل دهان و بینی و گوش؛ مثلاً

 

اگر هنگام مسواك‌كردن، از لثه‎ها خون بیاید، داخل دهان پاك است و آب‌كشیدن آن لازم نیست. ولی مسواك اگر با خون برخورد داشته باشد، به احتیاط واجب، نجس می‎شود؛ هرچند داخل دهان باشد.

 

موضوع: 
نويسنده: