چهارشنبه: 9/اسف/1402 (الأربعاء: 18/شعبان/1445)

رکن

1. نیّت

2. قیام (ایستادن):

الف. قیام هنگام تکبیرةالاحرام:

ب. قیام متصل به رکوع (ایستادن پیش از رکوع)

3. تکبیرة‌الاحرام

4. رکوع

5. سجود (دو سجده)

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: