پنجشنبه: 1403/03/24

احكام امانت‌داری

مسأله412. كسی كه نمی‎تواند از امانت نگه‌داری كند، جایز نیست چیزی را به امانت قبول كند.

مسأله413. كسی كه چیزی را امانت می‎گذارد، هر وقت بخواهد می‎تواند آن را پس بگیرد و كسی كه امانت را قبول می‎كند، هر وقت بخواهد، می‎تواند آن را به صاحبش برگرداند.

فارسی
دوشنبه / 17 فروردين / 1394

امانت‌داری

اگر انسان مال خود را به كسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول كند، باید به احكام امانت‌داری عمل كند.

فارسی
دوشنبه / 17 فروردين / 1394
اشتراک در RSS - امانت‌داری