پنجشنبه: 24/خرد/1403 (الخميس: 6/ذو الحجة/1445)

5. شك امام و مأموم

مسأله1201. اگر امام جماعت در شماره ركعت‎های نماز شك كند، مثلاً شك كند كه سه ركعت خوانده یا چهار ركعت، چنان‌چه مأموم یقین یا گمان داشته باشد كه چهار ركعت خوانده و به امام بفهماند كه چهار ركعت خوانده است، امام باید نماز را تمام كند، و خواندن نماز احتیاط لازم نیست، و نیز اگر امام یقین یا گمان داشته باشد كه چند ركعت خوانده، و مأموم در شماره ركعت‎های نماز شك كند، باید به شك خود اعتنا ننماید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: