سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

مستحبات نماز میت

مسأله618. چند چیز در نماز میت مستحب است:

اول ـ كسی كه نماز میت می‎خواند، با وضو یا غسل یا تیمم باشد، و احتیاط مستحب آن است كه در صورتی تیمم كند كه وضو و غسل ممكن نباشد، یا بترسد كه اگر وضو بگیرد یا غسل كند، به نماز میت نرسد.

دوم ـ اگر میت مرد است، امام جماعت یا كسی كه فرادی بر او نماز می‎خواند، مقابل وسط قامت او بایستد، و اگر میت زن است، مقابل سینه‎اش بایستد.

سوم ـ پا برهنه نماز بخواند.

چهارم ـ در هر تكبیر دست‎ها را بلند كند.

پنجم ـ فاصله او با میت به قدری كم باشد كه اگر باد لباسش را حركت دهد به جنازه برسد.

ششم ـ نماز میت را به جماعت بخواند.

هفتم ـ امام جماعت، تكبیر و دعاها را بلند بخواند، و كسانی كه با او نماز می‎خوانند آهسته بخوانند.

هشتم ـ در جماعت اگر چه مأموم یك نفر باشد، عقب امام بایستد.

نهم ـ نمازگزار به میت و مؤمنین زیاد دعا كند.

دهم ـ پیش از نماز سه مرتبه بگوید: «الصَّلاة».

یازدهم ـ نماز را در جایی بخوانند كه مردم برای نماز میت بیشتر به آنجا می‎روند.

دوازدهم ـ زن حایض اگر نماز میت را به جماعت می‎خواند، در صفی تنها بایستد.

مسأله619. خواندن نماز میت در مساجد مكروه است، ولی در مسجد الحرام مكروه نیست.

موضوع: 
نويسنده: