چهارشنبه: 6/تير/1403 (الأربعاء: 19/ذو الحجة/1445)

احكام خوردنی‎ها و آشامیدنی‎ها

مسأله 2633. خوردن گوشت مرغی كه مثل شاهین چنگال دارد حرام است، و پرستو حلال می‎باشد. و احتیاط واجب آن است كه از خوردن گوشت هدهد خودداری نمایند.

مسأله 2634. اگر چیزی را كه روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند، مثلاً دنبه یا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند، نجس و حرام می‎باشد.

مسأله 2635. پانزده چیز از حیوان حلال‌گوشت حرام است:

1 ـ خون. 2 ـ فضله. 3 ـ نری. 4 ـ فرج. 5 ـ بچه‎دان. 6 ـ غدد كه آن را دشول می‎گویند. 7 ـ تخم، كه آن را دنبلان می‎گویند. 8 ـ چیزی كه در مغز كله است، و به شكل نخود می‎باشد. 9 ـ مغز حرام كه در میان تیره پشت است 10 ـ پی كه در دو طرف تیره پشت است. 11 ـ زهره‌دان 12 ـ سپرز «طحال». 13 ـ بول‌دان «مثانه». 14 ـ حدقه چشم «مردمك». 15 ـ چیزی كه در میان سُم است، و به آن ذات الاشاجع می‎گویند بنابر احتیاط لازم.

مسأله 2636. خوردن خبائث، یعنی چیزهایی كه طبیعت انسان از آن متنفر است، حرام است؛ ولی اگر پاك باشد و مقداری از آن به طوری با چیزی حلال مخلوط شود كه در نظر مردم نابود حساب شود، خوردن آن اشكال ندارد.

مسأله 2637. خوردن خاك، حرام است، ولی خوردن كمی از تربت حضرت سید الشهداء علیه ‌السلام برای شفا اشكال ندارد.

مسأله 2638. فرو بردن آب بینی، و خلط سینه كه در فضای دهان نیامده باشد، حرام نیست، ولی اخلاط بینی و سینه كه در فضای دهان وارد شده، احتیاط لازم، ترك فرو بردن آن است، و فرو بردن غذایی كه موقع خلال‌كردن، از لای دندان بیرون می‎آید، اگر طبیعت انسان از آن متنفر نباشد، اشكال ندارد.

 

مسأله 2639. خوردن چیزی كه برای انسان ضرر دارد حرام است، ولی اگر ضرر كم باشد كه عقلا اعتنا نكنند، حرام نیست.

مسأله 2640. خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ، مكروه است، و اگر كسی با آن‌ها وطی كند، یعنی نزدیكی نماید، خود و نسلشان حرام می‎شوند، و بول و سرگین آن‌ها نجس می‎شود، و باید آن‌ها را از شهر بیرون ببرند، و در جای دیگر بفروشند، و بر وطی‌كننده لازم است قیمتش را به صاحبش بدهد.

مسأله 2641. اگر با حیوان حلال‌گوشتی كه مرسوم است گوشت آن را می‎خورند، مانند گاو و گوسفند نزدیكی كند، بول و سرگین خود آن‌ها و نسل متجدد آن‌ها نجس می‎شود، و خوردن گوشت و آشامیدن شیر آن‌ها، و همین‌طور خوردن گوشت و آشامیدن شیر نسل متجدد آن‌ها حرام است؛ چه وطی در قُبل باشد و چه در دُبر، و وطی‎كننده صغیر باشد یا كبیر، عالم باشد یا جاهل، مختار باشد یا مكره، و موطوء نر باشد یا ماده و باید فوری آن حیوان را بكشند و بسوزانند، و كسی كه با آن وطی كرده، پول آن را به صاحبش بدهد.

مسأله 2642. آشامیدن شراب، حرام، و در بعضی از اخبار بزرگ‌ترین گناه شمرده شده است، و اگر كسی آن را حلال بداند، كافر است. از حضرت امام جعفر صادق علیه ‌السلام روایت شده است كه فرمودند: شراب، ریشه بدی‎ها و منشأ گناهان است، و كسی كه شراب می‎خورد، عقل خود را از دست می‎دهد، و در آن موقع، خدا را نمی‎شناسد، و از هیچ گناهی باك ندارد، و احترام هیچ‌كس را نگه نمی‎دارد، حق خویشان نزدیك را رعایت نمی‎كند، و از زشتی‎های آشكار رو نمی‎گرداند، و روح ایمان و خداشناسی از بدن او بیرون می‎رود، و روح ناقص خبیثی كه از رحمت خدا دور است در او می‎ماند، و خدا و فرشتگان و پیغمبران و مؤمنین او را لعنت می‎كنند، و تا چهل روز نماز او قبول نمی‎شود، و روز قیامت روی او سیاه است، و زبان او از دهانش بیرون می‎آید، وآب دهان او به سینه‎اش می‎ریزد، و فریاد تشنگی او بلند است.

مسأله 2643. نشستن سر سفره‎ای كه در آن شراب می‎خورند، اگر انسان یكی از آنان حساب شود، حرام، و چیز خوردن از آن سفره نیز حرام است.

مسأله 2644. گوشت‎هایی كه از بلاد كفار می‎آورند، و تذكیه آن‌ها شرعاً ثابت نشده، نجس و خوردن آن حرام است، و خرید و فروش آن‌ها نیز جایز نیست، و نوشته و گفته اشخاص غیر موثق و مجهول الحال، شرعاً اعتبار ندارد.

 

نويسنده: