چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

سجده سهو

مسأله1245. برای پنج چیز بعد از سلام نماز، انسان باید دو سجده سهو به دستوری كه بعداً گفته می‎شود به جا آورد:

اول ـ آن كه در بین نماز، سهواً حرف بزند.

دوم ـ جایی كه نباید سلام نماز را بدهد، مثلاً در ركعت اول سهواً سلام بدهد.

سوم ـ آن كه یك سجده را فراموش كند.

چهارم ـ آن كه تشهد را فراموش كند بنابراحتیاط.

پنجم ـ آن كه در نماز چهار ركعتی بعد از سجده دوم شك كند كه چهار ركعت خوانده یا پنج ركعت، و اگر در جایی كه باید بایستد، مثلاً موقع خواندن حمد و سوره اشتباهاً بنشیند، یا در جایی كه باید بنشیند، مثلاً موقع خواندن تشهد اشتباهاً بایستد، بنابر احتیاط باید دو سجده سهو به جا آورد؛ بلكه برای هر چیزی كه در نماز اشتباهاً كم یا زیاد كند، احتیاط مستحب آن است كه دو سجده سهو بنماید، و احكام این چند صورت در مسائل آینده گفته می‎شود.

مسأله1246. اگر انسان اشتباهاً یا به خیال این كه نمازش تمام شده حرف بزند، باید دو سجده سهو به جا آورد.

مسأله1247. برای حرفی كه از آه‌كشیدن و سرفه پیدا می‎شود، سجده سهو واجب نیست، ولی اگر مثلاً سهواً آخ یا آه بگوید، باید سجده سهو نماید.

مسأله1248. اگر چیزی را كه غلط خوانده دوباره به طور صحیح بخواند، برای دوباره‌خواندن آن سجده سهو واجب نیست.

مسأله1249. اگر در نماز سهواً چند كلمه حرف بزند و تمام آن‌ها یك مرتبه حساب شود، دو سجده سهو بعد از سلام نماز كافی است.

مسأله1250. اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید، یا بیشتر از سه مرتبه بگوید، احتیاط مستحب آن است كه بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد.

مسأله1251. اگر در جایی كه نباید سلام نماز را بگوید سهواً بگوید:

اَلسَّلاَمُ عَلَیْنَا وَ عَلی عِبَادِ اللهِ الصّالِحین

یا بگوید:

اَلسَّلاَمُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُه

باید دو سجده سهو بنماید، و هم‌چنین اگر سهواً مقداری از این دو سلام را بگوید باید دو سجده سهو بنماید، ولی اگر سهواً بگوید:

اَلسَّلاَمُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُه

احتیاط مستحب آن است كه دو سجده سهو به جا آورد.

مسأله1252. اگر در جایی كه نباید سلام دهد، اشتباهاً هر سه سلام را بگوید، دو سجده سهو كافی است.

مسأله1253. اگر یك سجده یا تشهد را فراموش كند و پیش از ركوع ركعت بعد یادش بیاید، باید برگردد و به جا آورد، و بعد از نماز بنابر احتیاط واجب برای ایستادن بی‌جا، دو سجده سهو بنماید.

مسأله1254. اگر در ركوع یا بعد از آن یادش بیاید كه یك سجده یا تشهد را از ركعت پیش فراموش كرده، باید بعد از سلام نماز، سجده یا تشهد را قضا نماید، و بعد از آن دو سجده سهو به جا آورد.

مسأله1255. اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمداً به جا نیاورد، معصیت كرده ولی نماز باطل نمی‎شود، و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد؛ و چنان‌چه سهواً به جا نیاورد، هر وقت یادش آمد باید فوراً انجام دهد.

مسأله1256. اگر شك دارد كه سجده سهو بر او واجب شده یا نه، لازم نیست به جا آورد.

 

مسأله1257. كسی كه شك دارد، مثلاً دو سجده سهو بر او واجب شده یا چهار تا، اگر دو سجده بنماید كافی است.

مسأله1258. اگر بداند یكی از دو سجده سهو را به جا نیاورده، و تدارك ممكن نباشد، و یا بداند سهواً سه سجده سهو كرده، باید دوباره دو سجده سهو بنماید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: