چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

5. از موارد تیمم

مسأله684. كسی كه بدن یا لباسش نجس است و كمی آب دارد كه اگر با آن وضو بگیرد یا غسل كند، برای آب‌كشیدن بدن یا لباس او نمی‎ماند، باید بدن یا لباس را آب بكشد و با تیمم نماز بخواند، ولی اگر چیزی نداشته باشد كه بر آن تیمم كند، باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: