سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

2. از موارد تیمم

مسأله672. اگر به واسطه پیری، یا ترس از دزد و جانور و مانند این‌ها، یا نداشتن وسیله‎ای كه آب از چاه بكشد، دسترسی به آب نداشته باشد، باید تیمم كند، و هم‌چنین است اگر تهیه‌كردن آب یا استعمال آن، به قدری مشقت داشته باشد كه مردم تحمل آن را نكنند.

مسأله673. اگر برای كشیدن آب از چاه، دلو و ریسمان و مانند این‌ها لازم دارد و مجبور است بخرد، یا كرایه نماید اگر چه قیمت آن چند برابر معمول باشد باید تهیه كند، و هم‌چنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش بفروشند، ولی اگر تهیه آن‌ها به قدری پول می‎خواهد كه نسبت به حال او آن مقدار ضرر دارد، واجب نیست تهیه نماید.

مسأله674. اگر ناچار شود كه برای تهیه آب، قرض كند، باید قرض نماید، ولی كسی كه می‎داند یا گمان دارد كه نمی‎تواند قرض خود را بدهد، واجب نیست قرض كند.

مسأله675. اگر كندن چاه مشقت ندارد، باید برای تهیه آب چاه بكند.

مسأله676. اگر كسی مقداری آب، بی منت به او ببخشد، باید قبول كند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: