سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

دستور خواندن عقد غیر دائم

مسأله 2378. اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند بعد از آن كه مدت و مهر را معین كردند، چنان‌چه زن بگوید:

زَوَّجْتُكَ نَفْسی فی الْمُدَّةِ الْمَعْلوُمَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلومِ

بعد بدون فاصله مرد بگوید: «قَبِلْتُ» صحیح است، و اگر دیگری را وكیل كنند و اول، وكیل زن به وكیل مرد بگوید:

 

مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِی مُوَكِّلَكَ فِی الْمُدَّةِ الْمَعْلوُمَةِ عَلَی الْمَهْرِ الْمَعْلومِ

پس بدون فاصله، وكیل مرد بگوید:

قَبِلْتُ لِمُوَكِّلِی هَكَذا

صحیح می‎باشد.

نويسنده: