سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

موالات

مسأله1123. انسان باید نماز را با موالات بخواند، یعنی كارهای نماز، مانند ركوع و سجود و تشهد را پشت سر هم به جا آورد، و چیزهایی را كه در نماز می‎خواند، به طوری كه معمول است پشت سر هم بخواند، و اگر به قدری بین آن‌ها فاصله بیندازد كه نگویند نماز می‎خواند، نمازش باطل است.

مسأله1124. اگر در نماز، سهواً بین حرف‎ها یا كلمات فاصله بیندازد، و فاصله به قدری نباشد كه صورت نماز از بین برود، چنان‌چه مشغول ركن بعد نشده باشد، باید آن حرف‎ها یا كلمات را به طور معمول بخواند، و اگر مشغول ركن بعد شده باشد، نمازش صحیح است، مگر در تكبیرة الاحرام كه اگر فاصله بین كلمات آن به قدری باشد كه از صورت تكبیرة الاحرام خارج شود، نماز باطل است.

مسأله1125. طول‌دادن ركوع و سجود و خواندن سوره‎های بزرگ، موالات را به هم نمی‎زند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: