سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

مسائل متفرقه شیر دادن

مسأله 2498. مستحب است از زن جلوگیری كرد كه هر بچه‎ای را شیر ندهد، زیرا ممكن است فراموش شود كه به چه كسانی شیر داده، و بعداً دو نفر محرم با یكدیگر ازدواج نمایند.

مسأله 2499. كسانی كه به واسطه شیر خوردن، خویشی پیدا می‎كنند، مستحب است یكدیگر را احترام نمایند، ولی از یكدیگر ارث نمی‎برند، و حقوق خویشی كه انسان با خویشان خود دارد، برای آنان نیست.

مسأله 2500. در صورتی كه ممكن باشد، مستحب است بچه را دو سال تمام شیر بدهند.

 

مسأله 2501. اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین نرود، زن می‎تواند بدون اجازه شوهر، بچه دیگری را شیر دهد، ولی جایز نیست بچه‎ای را شیر دهد كه به واسطه شیر دادن به آن بچه به شوهر خود حرام شود، مثلاً اگر شوهر او دختر شیرخواری را برای خود عقد كرده باشد، زن نباید آن دختر را شیر دهد، چون اگر آن دختر را شیر دهد، مادر زن شوهرش می‎شود و بر او حرام می‎گردد.

مسأله 2502. اگر كسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود، باید دختر شیرخواری را مثلاً دو روزه برای خود عقد كند، و در آن دو روز با شرایطی كه در مسأله 2483 گفته شد، زن برادرش آن دختر را شیر دهد.

مسأله 2503. اگر مرد پیش از آن كه زنی را برای خود عقد كند، بگوید: به واسطه شیر خوردن، آن زن بر او حرام شده، مثلاً بگوید كه شیر مادر او را خورده، چنان‌چه تصدیق او ممكن باشد، نمی‎تواند با آن زن ازدواج كند، و اگر بعد از عقد بگوید و خود زن هم حرف او را قبول نماید، عقد باطل است. پس اگر مرد با او نزدیكی نكرده باشد، یا نزدیكی كرده باشد ولی در وقت نزدیكی‌كردن، زن بداند بر آن مرد حرام است، مهر ندارد، و اگر بعد از نزدیكی بفهمد كه بر آن مرد حرام بوده، شوهر باید مهر او را بدهد، و اگر مهر المثل او با مهر المسمی تفاوت دارد، در مقدار تفاوت با هم مصالحه نمایند.

مسأله 2504. اگر زن پیش از عقد بگوید: به واسطه شیر خوردن بر مردی حرام شده است؛ چنان‌چه تصدیق او ممكن باشد، نمی‎تواند با آن مرد ازدواج كند، و اگر بعد از عقد بگوید، مثل صورتی است كه مرد بعد از عقد بگوید كه زن بر او حرام است، و حكم آن در مسأله پیش گفته شد.

مسأله 2505. شیردادنی كه علت محرم‌شدن است به دو چیز ثابت می‎شود:

اول ـ خبر دادن عدّه‎ای كه انسان از گفته آنان یقین یا اطمینان پیدا كند.

دوم ـ شهادت دو مرد عادل یا چهار زن عادله، ولی باید شرایط شیر دادن را هم بگویند، مثلاً بگویند: ما دیده‎ایم كه فلان بچه بیست و چهار ساعت از پستان فلان زن شیر خورده، و چیزی هم در بین نخورده، و هم‌چنین سایر شرایط را كه در مسأله 2483 گفته شد شرح دهند.

 

مسأله 2506. اگر شك كنند بچه به مقداری كه علت محرم‌شدن است شیر خورده یا نه، یا گمان داشته باشند كه به آن مقدار شیر خورده، بچه به كسی محرم نمی‎شود، ولی بهتر آن است كه احتیاط كنند.

 

موضوع: 
نويسنده: