سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

كسانی كه نمی‎توانند در مال خود تصرف كنند

مسأله 2260. بچه‎ای كه بالغ نشده شرعاً نمی‎تواند در مال خود تصرف كند و نشانه بالغ‌شدن در زن و مرد یكی از سه چیز است:

اول ـ تمام‌شدن پانزده سال قمری در مرد، و نه سال قمری در زن.

دوم ـ روییدن موی درشت زیر شكم بالای عورت.

سوم ـ بیرون‌آمدن منی.

مسأله 2261. روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت‌شدن صدا و مانند این‌ها نشانه بالغ‌شدن نیست، مگر آن كه انسان به واسطه این‌ها به بالغ‌شدن یقین كند.

مسأله 2262. دیوانه و سفیه، یعنی كسی كه مال خود را در كارهای بیهوده مصرف می‎كند، و كسی كه به واسطه افلاس، حاكم شرع او را از تصرف در مالش منع كرده باشد، نمی‎توانند در مال خود تصرف نمایند.

 

مسأله 2263. كسی كه گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی كه موقع دیوانگی در مال خود می‎كند صحیح نیست.

مسأله 2264. انسان می‎تواند در مرضی كه به آن مرض از دنیا می‎رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و كارهایی كه اسراف شمرده نمی‎شود برساند، و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد یا اجاره دهد اشكال ندارد، بلكه اگر مثلاً مال خود را به كسی ببخشد یا ارزان‎تر از قیمت بفروشد، بنابر اقوی تصرف او صحیح است اگرچه در تمام مال باشد، و محتاج به اجازه ورثه نیست.

 

موضوع: 
نويسنده: