سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

مسائل متفرقه

مسأله 1365. مسافر می‎تواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر اكرم صلی الله علیه و آله بلكه در تمام شهر مكه معظمه و مدینه طیبه و مسجد كوفه نماز را تمام بخواند، ولی اگر

 

بخواهد در جایی كه اول جزء مسجد كوفه نبوده، و بعد به این مسجد اضافه شده نماز بخواند، احتیاط واجب آن است كه شكسته بخواند؛ و نیز مسافر می‎تواند در حائر حضرت سید الشهداء علیه‌السلام نماز را تمام بخواند، ولی احتیاط واجب آن است كه اگر دورتر از اطراف ضریح مقدس نماز بخواند، شكسته به جا آورد.

مسأله 1366. كسی كه می‎داند مسافر است، و باید نماز را شكسته بخواند، اگر در غیر چهار مكانی كه در مسأله پیش گفته شد عمداً تمام بخواند، نمازش باطل است؛ و هم‌چنین است اگر فراموش كند كه نماز مسافر شكسته است، و تمام بخواند، و در وقت یادش بیاید، ولی اگر بعد از وقت یادش بیاید قضا ندارد.

مسأله 1367. كسی كه می‎داند مسافر است و باید نماز را شكسته بخواند، اگر غفلت كند و تمام بخواند، چنان‌چه در وقت یادش بیاید نمازش باطل است، و باید دوباره شكسته بخواند، و اگر در خارج وقت یادش بیاید قضا ندارد.

مسأله 1368. مسافری كه نمی‎داند باید نماز را شكسته بخواند، اگر تمام بخواند، نمازش صحیح است.

مسأله 1369. مسافری كه می‎داند باید نماز را شكسته بخواند، اگر بعضی از خصوصیات آن را نداند، مثلاً نداند كه در سفر هشت فرسخی باید شكسته بخواند، چنان‌چه تمام بخواند، و در وقت بفهمد، نمازش باطل است، و اما اگر بعد از گذشتن وقت بفهمد، قضا ندارد.

مسأله 1370. مسافری كه می‎داند باید نمازش را شكسته بخواند، اگر به گمان این كه سفر او كمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند، و وقتی بفهمد سفرش هشت فرسخ بوده كه هنوز وقت نماز باقی است، نمازی را كه تمام خوانده باید دوباره شكسته بخواند، و اگر وقت گذشته قضا ندارد، و در این چهار مسأله كه ذكر شد اگر در خارج وقت نیز احتیاطاً قضا نماید، خوب است.

مسأله 1371. اگر فراموش كند كه مسافر است و نماز را تمام بخواند، چنان‌چه در وقت یادش بیاید، باید شكسته به جا آورد، و اگر بعد از وقت یادش بیاید، قضای آن نماز بر او واجب نیست.

 

مسأله 1372. كسی كه باید نماز را تمام بخواند، اگر شكسته به جا آورد، در هر صورت نمازش باطل است.

مسأله 1373. اگر مشغول نماز چهار ركعتی شود، و در بین نماز یادش بیاید كه مسافر است، یا ملتفت شود كه سفر او تا مكانی كه منظور او بوده هشت فرسخ است، چنان‌چه به ركوع ركعت سوم نرفته، باید نماز را دو ركعتی تمام كند، و اگر بر ركوع ركعت سوم رفته نمازش باطل است؛ و در صورتی كه به مقدار خواندن یك ركعت هم وقت داشته باشد، باید نماز را شكسته بخواند، و اما اگر قصد ملاقات شخصی را داشت، و گمان می‎كرد سر هفت فرسخی است، بعد معلوم شود كه در سر هشت فرسخی است، نمازش را باید تمام بخواند، مگر آن كه فعلاً قصد سفر هشت فرسخی نماید.

مسأله 1374. اگر مسافر بعضی از خصوصیات نماز مسافر را نداند، مثلاً نداند كه اگر چهار فرسخ برود و همان روز یا شب آن بر گردد، باید شكسته بخواند، چنان‌چه به نیت نماز چهار ركعتی مشغول نماز شود، و پیش از ركوع ركعت سوم مسأله را بفهمد، باید نماز را دو ركعتی تمام كند، و اگر در ركوع ركعت سوم ملتفت شود، نمازش باطل است، و در صورتی كه به مقدار یك ركعت از وقت هم مانده باشد، باید نماز را شكسته بخواند.

مسأله 1375. مسافری كه باید نماز را تمام بخواند، اگر به واسطه ندانستن مسأله به نیت نماز دو ركعتی مشغول نماز شود، و در بین نماز مسأله را بفهمد، باید نماز را چهار ركعتی تمام كند، و احتیاط مستحب آن است كه بعد از تمام‌شدن نماز دوباره آن نماز را چهار ركعتی بخواند.

مسأله 1376. مسافری كه نماز نخوانده، اگر پیش از تمام‌شدن وقت به وطنش برسد، یا به جایی برسد كه می‎خواهد ده روز در آنجا بماند، باید نماز را تمام بخواند؛ و كسی كه مسافر نیست، اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت كند، در سفر باید نماز را شكسته بخواند.

مسأله 1377. اگر از مسافری كه باید نماز را شكسته بخواند، نماز ظهر یا عصر یا عشا قضا شود، باید آن را دو ركعتی قضا نماید، اگر چه در غیر سفر بخواهد قضای آن را به جای آورد، و اگر از كسی كه مسافر نیست یكی از این سه نماز قضا شود، باید چهار ركعتی قضا نماید اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا نماید.

 

مسأله 1378. مستحب است مسافر بعد از هر نماز سی مرتبه بگوید:

سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ للهِ وَ لَا إِلَهَ اِلَّا اللهُ و اللهُ اَكْبَر،

و در تعقیب نماز ظهر و عصر و عشا بیشتر سفارش شده است، بلكه بهتر است در تعقیب این سه نماز، شصت مرتبه بگوید.

موضوع: 
نويسنده: