سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

صید ماهی

مسأله 2624. اگر ماهی فلس‌دار را زنده از آب بگیرند، و بیرون آب جان دهد، پاك و خوردن آن حلال است، و چنان‌چه در آب بمیرد، پاك است ولی خوردن آن حرام می‎باشد؛ ولی اگر دامی در آب برای صید ماهی نصب كنند، و ماهی بعد از به‌دام افتادن، در آب بمیرد حلیت آن بعید نیست، اگر چه احوط، ترك خوردن آن است؛ و ماهی بی‎فلس را اگر چه زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان دهد، حرام است.

مسأله 2625. اگر ماهی از آب بیرون بیفتد، یا موج آن را بیرون بیندازد، یا آب فرو رود و ماهی در خشكی بماند، چنان‌چه پیش از آن كه بمیرد، با دست یا به وسیله دیگر كسی آن را بگیرد، بعد از جان‌دادن حلال است.

 

مسأله 2626. كسی كه ماهی را صید می‎كند، لازم نیست مسلمان باشد و در موقع گرفتن، نام خدا را ببرد.

مسأله 2627. ماهی مرده‎ای كه معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‎اند یا مرده، چنان‌چه در دست مسلمان باشد، و با آن معامله ماهی حلال بنماید، حلال است، و اگر در دست كافر باشد، اگر چه بگوید آن را زنده گرفته‎ام، حرام می‎باشد، مگر آن كه یقین حاصل شود یا دو شاهد عادل شهادت دهند كه راست می‎گوید.

مسأله 2628. بنابر احتیاط باید از خوردن ماهی زنده خودداری كرد، هر چند حلیت آن بعد از گرفتن بعید نیست.

مسأله 2629. اگر ماهی زنده را بریان كنند، یا در بیرون آب پیش از جان‌دادن بكشند، احتیاط آن است كه از خوردن آن خودداری نمایند، اگر چه حلیت آن بعید نیست.

مسأله 2630. اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت كنند، و یك قسمت آن در حالی كه زنده است در آب بیفتد، بنابر احتیاط واجب، قسمتی را كه بیرون آب مانده نباید خورد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: