سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

شرط چهارم

آن كه در جایی که ماندن در آن حرام است، مثلاً زیر سقفی که نزدیک است خراب شود نماز نخواند.

مسأله893. نماز در جایی كه تار و مانند آن استعمال می‎كنند، باطل است.

مسأله894. بودن مرد و زن نامحرم در اطاقی كه كسی در آنجا نیست و كسی هم نمی‎تواند وارد شود، حرام است، و نمازشان هم در آنجا صحیح نیست؛ ولی اگر یكی از آنان مشغول نماز باشد، و دیگری كه با او نامحرم است وارد شود، نماز او اشكال ندارد.

مسأله895. مكروه است زن در نماز جلوتر از مرد یا محاذی با او بایستد، و بهتر است طوری بایستد كه جای سجده او كمی از جای ایستادن مرد عقب‎تر باشد.

مسأله896. اگر زن، برابر مرد یا جلوتر بایستد، نماز هر دو صحیح است؛ چه با هم وارد نماز شوند یا به ترتیب. بلی، ثواب نماز هر كدام كه بعد مشغول نماز شده‎اند كمتر است، ولی بنابر احتیاط مؤكد سزاوار است در صورتی كه هر دو با هم وارد نماز شوند، هر دو و در صورتی كه به ترتیب وارد شده باشند كسی كه بعد وارد شده نماز را اعاده نماید.

مسأله897. اگر بین مرد و زن، دیوار، یا پرده و یا چیز دیگری باشد كه یكدیگر را نبینند، یا بین آنان اقلاً ده ذراع كه تقریباً پنج ذرع می‎شود فاصله باشد، چنان‌چه زن برابر مرد یا جلوتر از او باشد، نماز هر دو صحیح است، و كراهت هم ندارد، و هم‌چنین است اگر مكان یكی از آنان به قدری بلند باشد كه نگویند زن جلوتر از مرد یا برابر او ایستاده است.

نويسنده: 
کليد واژه: