پنجشنبه: 1403/03/24

جاهایی كه نمازخواندن در آن‌ها مستحب است

مسأله902. در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است كه نماز را در مسجد بخوانند، و بهتر از همه مسجدها، مسجد الحرام است، و بعد از آن مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله، و بعد از آن مسجد كوفه، و بعد از آن مسجد بیت المقدس، و بعد از آن مسجد جامع هر شهر، و بعد از آن مسجد محله، و بعد از آن مسجد بازار است.

فارسی

شرط نهم

آن كه جای پیشانی نمازگزار از جای زانوها و سر انگشتان پای او بیش از چهار انگشت بسته پست‎تر یا بلندتر نباشد، و تفصیل این مسأله در احكام سجده گفته می‎شود.

 

فارسی

شرط هشتم

آن كه مكان نمازگزار اگر نجس است به طوری تَر نباشد كه رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد، ولی جایی كه پیشانی را بر آن می‎گذارد اگر نجس باشد، اگر چه خشك هم باشد نماز باطل است، و احتیاط مستحب آن است كه مكان نمازگزار اصلاً نجس نباشد.

فارسی

شرط هفتم

آن كه مساوی یا جلوتر از قبر پیغمبر و ائمه علیهم السلام نماز نخواند.

مسأله898. بنابر احتیاط واجب باید جلوتر یا مساوی با قبر پیغمبر و امام علیهما السلام نماز نخواند.

مسأله899. اگر در موقع نماز چیزی مانند دیوار، بین نمازگزار و قبر مطهر باشد كه بی‎احترامی نشود اشكال ندارد، ولی فاصله‌شدن صندوق شریف و ضریح و پارچه‎ای كه روی آن افتاده كافی نیست.

فارسی

شرط ششم

آن كه در جایی كه سقف آن كوتاه است و نمی‎تواند در آنجا راست بایستد، یا به اندازه‎ای كوچك است كه جای ركوع و سجود ندارد، نماز نخواند، و اگر ناچار شود كه در چنین جایی نماز بخواند، باید به قدری كه ممكن است قیام و ركوع و سجود را به جا آورد.

فارسی

شرط پنجم

آن كه روی چیزی كه ایستادن و نشستن روی آن حرام است، مثل فرشی كه اسم خدا بر آن نوشته شده نماز نخواند.

 

فارسی

شرط چهارم

آن كه در جایی که ماندن در آن حرام است، مثلاً زیر سقفی که نزدیک است خراب شود نماز نخواند.

مسأله893. نماز در جایی كه تار و مانند آن استعمال می‎كنند، باطل است.

فارسی

شرط سوم

آن كه در جایی نماز بخواند كه احتمال بدهد می‎تواند در آنجا نماز را تمام كند.

مسأله892. بنابر احتیاط، در جایی نماز بخواند كه اطمینان داشته باشد نماز را تمام می‎كند، و در جایی كه به واسطه احتمال باد و باران و زیادی جمعیت و مانند این‌ها

 

فارسی

شرط دوم

آن كه مكان نمازگزار بی‎حركت باشد.

مسأله889. مكان نمازگزار باید بی‎حركت باشد و اگر به واسطه تنگی وقت یا جهت دیگر ناچار باشد در جایی كه حركت دارد، مانند اتومبیل و كشتی و ترن نماز بخواند، به قدری كه ممكن است باید استقرار و قبله را رعایت نماید، و اگر آن‌ها از قبله به طرف دیگر حركت كنند، به طرف قبله برگردد.

فارسی

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - مکان نمازگزار