جمعه: 4/اسف/1402 (الجمعة: 13/شعبان/1445)

شرط نهم

آن كه جای پیشانی نمازگزار از جای زانوها و سر انگشتان پای او بیش از چهار انگشت بسته پست‎تر یا بلندتر نباشد، و تفصیل این مسأله در احكام سجده گفته می‎شود.

 

نويسنده: 
کليد واژه: