پنجشنبه: 24/خرد/1403 (الخميس: 6/ذو الحجة/1445)

مستحبات غذاخوردن

مسأله 2645. چند چیز در غذاخوردن مستحب است:

اول ـ هر دو دست را پیش از غذا بشوید.

دوم ـ بعد از غذا نیز هر دو دست را بشوید، و با دستمال خشك كند.

سوم ـ میزبان، پیش از همه شروع به غذاخوردن كند، و بعد از همه دست بكشد، و پیش از غذا، اول میزبان دست خود را بشوید، بعد كسی كه طرف راست او نشسته، و همین‌طور تا برسد به كسی كه طرف چپ او نشسته، و بعد از غذا، اول كسی كه طرف چپ میزبان نشسته دست خود را بشوید، و همین‌طور تا به طرف راست میزبان برسد، و به میزبان ختم شود.

چهارم ـ در اول غذا «بِسْمِ الله» بگوید، و اگر سر یك سفره چند نوع غذا باشد، در وقت خوردن هركدام آن‌ها، گفتن «بِسْمِ اللهِ» مستحب است.

پنجم ـ با دست راست غذا بخورد.

ششم ـ با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورد، و با دو انگشت نخورد.

هفتم ـ اگر چند نفر سر یك سفره نشسته‎اند، هر كسی از غذا جلوی خودش بخورد.

هشتم ـ لقمه را كوچك بردارد.

نهم ـ سر سفره زیاد بنشیند، و غذاخوردن را طول بدهد.

دهم ـ غذا را خوب بِجَود.

یازدهم ـ بعد از غذا، خداوند عالم را حمد كند.

دوازدهم ـ انگشتان را بلیسد.

سیزدهم ـ بعد از غذا خلال نماید، ولی با چوب انار و چوب ریحان و نی و برگ درخت خرما خلال نكند.

چهاردهم ـ آنچه بیرون سفره می‎ریزد جمع كند و بخورد، ولی اگر در بیابان غذا می‎خورد، مستحب است آنچه می‎ریزد، برای پرندگان و حیوانات بگذارد.

پانزدهم ـ در اول روز و اول شب غذا بخورد، و در بین روز و در بین شب غذا‎ نخورد.

 

شانزدهم ـ بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد، و پای راست را روی پای چپ بیندازد.

هفدهم ـ در اول غذا و آخر آن، نمك بخورد.

هیجدهم ـ میوه را پیش از خوردن با آب بشوید.

موضوع: 
نويسنده: