پنجشنبه: 1403/03/24

آداب غذا خوردن

مسأله434. این كارها در رابطه با غذاخوردن مستحب است:

1. دست‌ها را قبل از غذا و پس از آن بشوید.

2. در اوّل غذا «بِسْمِ‎ الله» و در پایان «اَلْحَمْدُ لله» بگوید.

3. با دست راست غذا بخورد.

4. لقمه را كوچك بردارد.

5. غذا را خوب بجود.

فارسی
دوشنبه / 17 فروردين / 1394

مكروهات غذاخوردن

مسأله 2646. چند چیز در غذاخوردن مكروه است:

اول ـ در حال سیری غذاخوردن.

دوم ـ پر خوردن، و در خبر است كه خداوند عالم بیشتر از هر چیز، از شكم پر بدش می‎آید.

سوم ـ نگاه‌كردن به صورت دیگران در موقع غذاخوردن.

چهارم ـ خوردن غذای داغ.

پنجم ـ فوت‌كردن چیزی كه می‎خورد یا می‎آشامد.

ششم ـ بعد از گذاشتن نان در سفره، منتظر چیزی دیگر شدن.

هفتم ـ پاره‌كردن نان با كارد.

فارسی

مستحبات غذاخوردن

مسأله 2645. چند چیز در غذاخوردن مستحب است:

اول ـ هر دو دست را پیش از غذا بشوید.

دوم ـ بعد از غذا نیز هر دو دست را بشوید، و با دستمال خشك كند.

فارسی
اشتراک در RSS - غذا خوردن