چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

مسائل متفرقه زكات فطره

مسأله 2032. انسان باید زكات فطره را به قصد قربت، یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم بدهد و موقعی كه آن را می‎دهد، نیت دادن فطره نماید.

مسأله 2033. اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست، لكن جواز دادن آن در ماه رمضان بعید نیست، و اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آن كه فطره بر او واجب شد طلب خود را بابت فطره حساب كند، مانعی ندارد.

مسأله 2034. گندم یا چیز دیگری را كه برای فطره می‎دهد، باید به جنس دیگر یا خاك مخلوط نباشد، و چنان‌چه مخلوط باشد، اگر خالص آن به یك صاع كه تقریباً سه كیلو است برسد، یا آنچه مخلوط شده به قدری كم باشد كه قابل اعتنا نباشد اشكال ندارد.

مسأله 2035. اگر فطره را از چیز معیوب بدهد كافی نیست.

مسأله 2036. كسی كه فطره چند نفر را می‎دهد، لازم نیست همه را از یك جنس بدهد، و اگر مثلاً فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد، كافی است.

مسأله 2037. كسی كه نماز عید می‎خواند، بنابر احتیاط واجب، باید فطره را پیش از نماز عید بدهد و یا جدا نماید، ولی اگر نماز عید نمی‎خواند، می‎تواند دادن فطره را تا ظهر تأخیر بیندازد.

مسأله 2038. اگر به نیت فطره مقداری از مال خود را كنار بگذارد و تا ظهر روز عید به مستحق ندهد، احتیاط واجب آن است كه هر وقت آن را می‎دهد نیت فطره نماید.

مسأله 2039. اگر موقعی كه دادن زكات فطره واجب است فطره را ندهد و كنار هم نگذارد، بعداً باید بدون این‌كه نیت ادا و قضا كند فطره را بدهد.

مسأله 2040. اگر فطره را كنار بگذارد، نمی‎تواند آن را برای خودش بردارد و مال دیگری را برای فطره بگذارد.

مسأله 2041. اگر انسان مالی داشته باشد كه قیمتش از فطره بیشتر است، چنان‌چه فطره را ندهد و نیت كند كه مقداری از آن مال برای فطره باشد اشكال دارد.

 

مسأله 2042. اگر مالی را كه برای فطره كنار گذاشته از بین برود، چنان‌چه دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته، باید عوض آن را بدهد، و اگر دسترسی به فقیر نداشته ضامن نیست.

مسأله 2043. اگر در محل خودش مستحق پیدا شود، احتیاط واجب آن است كه فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.

 

موضوع: 
نويسنده: