رسول الله صلى الله علیه و آله :شَعبانُ شَهری و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهری كُنتُ لَهُ شَفیعا یَومَ القِیامَةِ پیامبر صلى الله علیه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قیامت شفیع او خواهم... بیشتر
يكشنبه: 16/بهم/1401 (الأحد: 14/رجب/1444)

شرط چهارم

مسأله832. لباس نمازگزار باید از حیوان حرام‌گوشت نباشد، و اگر مویی از آن هم همراه او باشد، نمازش باطل است.

مسأله833. اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام‌گوشت، مانند گربه

 

بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، چنان‌چه تَر باشد، نماز باطل، و اگر خشك شده و عین آن برطرف شده باشد، نماز صحیح است.

مسأله834. اگر مو و عرق و آب دهان كسی بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، اشكال ندارد، و هم‌چنین است اگر مروارید و موم و عسل همراه او باشد.

مسأله835. اگر شك داشته باشد كه لباسی از حیوان حلال‌گوشت است یا حرام‌گوشت؛ چه در داخله تهیه شده باشد چه در خارجه، جایز است با آن نماز بخواند.

مسأله836. تكمه صدفی و مانند آن كه معلوم نیست از حیوان حرام‌گوشت است، نمازخواندن با آن مانعی ندارد.

مسأله837. پوشیدن خز خالص در نماز اشكال ندارد، و احتیاط واجب آن است كه با پوست سنجاب نماز نخوانند.

مسأله838. اگر با لباسی كه نمی‎داند یا فراموش كرده كه از حیوان حرام‌گوشت است نماز بخواند، نماز او صحیح است.

نويسنده: 
کليد واژه: