چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

اعمالی كه بر جنب مكروه است

مسأله362. نه عمل بر جنب مكروه است:

اول و دوم ـ خوردن و آشامیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا دست‎ها را بشوید مكروه نیست.

سوم ـ خواندن بیشتر از هفت آیه از سوره‎هایی كه سجده واجب ندارد.

چهارم ـ رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بین خط‎های قرآن.

پنجم ـ همراه‌داشتن قرآن.

ششم ـ خوابیدن، ولی اگر وضو بگیرد یا به واسطه نداشتن آب، تیمم كند مكروه نیست و در این تیمم نیت كند به جهت امر خدا چه بدل از وضو یا غسل یا مستقل در رفع كراهت خوابیدن.

هفتم ـ خضاب‌كردن به حنا و مانند آن.

هشتم ـ مالیدن روغن به بدن.

نهم ـ جماع‌كردن، بعد از آن كه محتلم شده، یعنی در خواب از او منی بیرون آمده است.

 

موضوع: 
نويسنده: