سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

4. مردار

مسأله89. مردار حیوانی كه خون جهنده دارد نجس است، چه خودش مرده باشد یا به غیر دستوری كه در شرع معین شده آن را كشته باشند؛ و ماهی چون خون جهنده ندارد، اگر چه در آب بمیرد پاك است.

مسأله90. چیزهایی از مردار، مثل پشم و مو و كرك و استخوان و دندان كه روح ندارند پاك است.

مسأله91. اگر از بدن انسان یا حیوانی كه خون جهنده دارد در حالی كه زنده است گوشت یا چیز دیگری را كه روح دارد جدا كنند، نجس است.

مسأله92. پوست‎های مختصر لب و جاهای دیگر بدن كه موقع افتادنشان رسیده، اگر چه آن‌ها را بكنند پاك است؛ ولی بنابر احتیاط واجب باید از پوستی كه موقع افتادنش نرسیده و آن را كنده‎اند، اجتناب نمود.

مسأله93. تخم مرغی كه از شكم مرغِ مرده بیرون می‌آید، اگر پوست روی آن سفت شده باشد، پاك است ولی ظاهر آن را باید آب كشید.

مسأله94. اگر بره و بزغاله پیش از آن كه علفخوار شوند بمیرند، پنیر مایه‎ای كه در شیردان آن‌ها می‎باشد، پاك است ولی ظاهر آن را باید آب كشید.

مسأله95. دواهای روان و عطر و روغن و واكس و صابون كه از خارج می‎آورند، اگر انسان یقین به نجاست آن‌ها نداشته باشد، پاك است.

مسأله96. گوشت و پیه و چرمی كه در بازار اسلام از دست مسلمانان گرفته شود پاك است، و اگر از دست كافر گرفته شود بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب شود مگر آن كه بدانیم از دست مسلمان گرفته است، و اگر در بازار كفار از دست كفار بگیرند نجس است مگر آن كه بدانیم از بلاد اسلام بوده، و اگر یكی از این‌ها در بازار كفار در دست مسلمان باشد، احتیاط واجب اجتناب از آن است مگر آن كه مسلمان با آن معامله طهارت كند و احتمال داده شود كه طهارت آن را به دست آورده كه در این صورت پاك است.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: