سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

مواردی كه می‎شود نماز واجب را شكست

مسأله1168. شكستن نماز واجب از روی اختیار حرام است، ولی برای حفظ مال و جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی، مانعی ندارد.

مسأله1169. اگر حفظ جان خود انسان، یا كسی كه حفظ جان او واجب است، یا حفظ مالی كه نگهداری آن واجب می‎باشد، بدون شكستن نماز ممكن نباشد، باید نماز را بشكند.

مسأله1170. اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد، و طلبكار، طلب خود را از او مطالبه كند، چنان‌چه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد، باید در همان حال بپردازد، و اگر بدون شكستن نماز، دادن طلب او ممكن نیست، باید نماز را بشكند و طلب او را بدهد، و بعد نماز را بخواند.

مسأله1171. اگر در بین نماز بفهمد كه مسجد نجس است، چنان‌چه وقت تنگ باشد، باید نماز را تمام كند، و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را به هم نمی‎زند، باید در بین نماز تطهیر كند، بعد بقیه نماز را بخواند، و اگر نماز را به هم می‎زند، در صورتی كه بعد از نماز، تطهیر مسجد ممكن باشد، شكستن نماز جایز نیست، و اگر بعد از نماز، تطهیر مسجد ممكن نباشد، یا تأخیر تا بعد از نماز هتك مسجد باشد، باید نماز را بشكند و مسجد را تطهیر نماید، و بعد نماز را بخواند.

مسأله1172. كسی كه باید نماز را بشكند، اگر نماز را تمام كند اگر چه معصیت كرده ولی نماز او صحیح است، اگر چه احتیاط مستحب آن است كه دوباره بخواند.

مسأله1173. اگر پیش از آن كه به اندازه ركوع خم شود، یادش بیاید كه اذان و اقامه را فراموش كرده، چنان‌چه وقت نماز وسعت دارد، مستحب است برای گفتن آن‌ها نماز را بشكند، و هم‌چنین اگر پیش از قرائت یادش بیاید كه اقامه را فراموش كرده است.

موضوع: 
نويسنده: