پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

احكام شیر دادن

مسأله 2473. اگر زنی بچه‎ای را با شرایطی كه در مسأله 2483 گفته خواهد شد شیر دهد، آن بچه به این عدّه محرم می‎شود:

اول ـ خود زن و او را مادر رضاعی می‎گویند.

دوم ـ شوهر زن كه شیر مال اوست و او را پدر رضاعی می‎گویند.

سوم ـ پدر و مادر آن زن هر چه بالا روند، اگر چه پدر و مادر رضاعی او باشند.

 

چهارم ـ بچه‎هایی كه از آن زن به دنیا آمده‎اند، یا به دنیا می‎آیند.

پنجم ـ بچه‎های اولاد آن زن هر چه پایین روند؛ چه از اولاد او به دنیا آمده، یا اولاد او آن بچه‎ها را شیر داده باشند.

ششم ـ خواهر و برادر آن زن اگر چه رضاعی باشند.

هفتم ـ عمو و عمه آن زن اگر چه رضاعی باشند.

هشتم ـ دایی و خاله آن زن اگر چه رضاعی باشند.

نهم ـ اولاد شوهر آن زن كه شیر مال آن شوهر است، هر چه پایین روند، اگر چه اولاد رضاعی او باشند.

دهم ـ پدر و مادر شوهر آن زن كه شیر مال آن شوهر است، هر چه بالا روند.

یازدهم ـ خواهر و برادر شوهری كه شیر مال اوست اگر چه خواهر و برادر رضاعی او باشند.

دوازدهم ـ عمو و عمه و دایی و خاله شوهری كه شیر مال اوست هر چه بالا روند، اگر چه رضاعی باشند، و نیز افراد دیگری هم كه در مسائل بعد گفته می‎شود، به واسطه شیردادن محرم می‎شوند.

مسأله 2474. اگر زنی بچه‎ای را با شرایطی كه در مسأله 2483 گفته می‎شود شیر دهد، پدر آن بچه نمی‎تواند با دخترانی كه از آن زن به دنیا آمده‎اند ازدواج كند، و نیز نمی‎تواند دختران شوهری را كه شیر مال او است، اگر چه دختران رضاعی او باشند برای خود عقد نماید، ولی جایز است با دختران رضاعی آن زن ازدواج كند اگرچه احتیاط مستحب آن است كه با آنان ازدواج نكند، و نگاه محرمانه هم به آنان ننماید.

مسأله 2475. اگر زنی بچه‎ای را با شرایطی كه در مسأله 2483 گفته می‎شود شیر دهد، شوهر آن زن كه صاحب شیر است به خواهرهای آن بچه محرم نمی‎شود، ولی احتیاط مستحب آن است كه با آنان ازدواج ننماید، و نیز خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمی‎شود.

مسأله 2476. اگر زنی بچه‎ای را شیر دهد، به برادرهای آن بچه محرم نمی‎شود، و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه‎ای كه شیر خورده محرم نمی‎شوند.

مسأله 2477. اگر انسان با زنی كه دختری را شیر كامل داده ازدواج كند، و با آن زن نزدیكی نماید، دیگر نمی‎تواند آن دختر را برای خود عقد كند.

 

مسأله 2478. اگر انسان با دختری ازدواج كند، دیگر نمی‎تواند با زنی كه آن دختر را شیر كامل داده ازدواج نماید.

مسأله 2479. انسان نمی‎تواند با دختری كه مادر، یا مادر بزرگ انسان او را شیر كامل داده ازدواج كند، و نیز اگر زن پدر انسان، از شیر پدر او دختری را شیر داده باشد، انسان نمی‎تواند با آن دختر ازدواج نماید، و چنان‌چه دختر شیرخواری را برای خود عقد كند، بعد مادر، یا مادر بزرگ، یا زن پدر او آن دختر را شیر دهد، عقد باطل می‎شود.

مسأله 2480. با دختری كه خواهر، یا زن برادر انسان از شیر برادر، او را شیر كامل داده، نمی‎شود ازدواج كرد، و هم‌چنین است اگر خواهرزاده، یا برادرزاده، یا نوه خواهر، یا نوه برادر انسان، آن دختر را شیر داده باشد.

مسأله 2481. اگر زنی، بچه دختر خود را شیر دهد، آن دختر به شوهر خود حرام می‎شود، و هم‌چنین است اگر بچه‎ای را كه شوهر دخترش از زن دیگر دارد شیر دهد، ولی اگر بچه پسر خود را شیر دهد، زن پسرش كه مادر آن طفل شیر خوار است بر شوهر خود حرام نمی‎شود.

مسأله 2482. اگر زن پدر دختری، بچه شوهر آن دختر را از شیر آن پدر شیر دهد آن دختر به شوهر خود حرام می‎شود؛ چه بچه از همان دختر یا از زن دیگر شوهر او باشد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: