رسول الله صلى الله عليه و آله :شَعبانُ شَهري و رَمَضانُ شَهرُ اللّهِ فَمَن صامَ شَهري كُنتُ لَهُ شَفيعا يَومَ القِيامَةِ پيامبر صلى الله عليه و آله :شعبان ، ماه من و رمضان ماه خداوند است . هر كه ماه مرا روزه بدارد ، در روز قيامت شفيع او خواهم... بیشتر
جمعه: 30/ارد/1401 (الجمعة: 18/شوال/1443)

شرايط شير دادني كه علت محرم‌شدن است

مسأله 2483. شير دادني كه علت محرم‌شدن است هشت شرط دارد:

اول ـ بچه، شير زن زنده را بخورد. پس اگر از پستان زني كه مرده است شير بخورد فايده ندارد.

دوم ـ شير آن زن از حرام نباشد. پس اگر شير بچه‎اي را كه از زنا به دنيا آمده به بچه ديگر بدهند، به واسطه آن شير، بچه به كسي محرم نمي‎شود.

سوم ـ بچه شير را از پستان بمكد. پس اگر شير را در گلوي او بريزند نتيجه ندارد.

چهارم ـ شير، خالص باشد و با چيز ديگري مخلوط نباشد.

پنجم ـ شير از يك شوهر باشد. پس اگر زن شيردهي را طلاق دهند، بعد شوهر ديگري كند و از او آبستن شود و تا موقع زاييدن، شيري كه از شوهر اول داشته باقي باشد، و مثلاً

 

هشت دفعه پيش از زاييدن از شير شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاييدن از شير شوهر دوم به بچه‎اي بدهد، آن بچه به كسي محرم نمي‎شود.

ششم ـ بچه به واسطه مرض شير را قي نكند، و اگر قي كند، بنابر احتياط واجب كساني كه به واسطه شيرخوردن به آن بچه محرم مي‎شوند، بايد با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم با او ننمايند.

هفتم ـ پانزده مرتبه، يا يك شبانه‌روز به طوري كه در مسأله بعد گفته مي‎شود شير سير بخورد، يا مقداري شير به او بدهند كه بگويند: از آن شير استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روييده است؛ بلكه اگر ده مرتبه هم به او شير دهند، احتياط مستحب آن است كساني كه به واسطه شير خوردن با او محرم مي‎شوند، با او ازدواج نكنند.

هشتم ـ دو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر بعد از تمام‌شدن دو سال، او را شير دهند به كسي محرم نمي‎شود، بلكه اگر مثلاً پيش از تمام‌شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد از آن، يك مرتبه شير بخورد به كسي محرم نمي‎شود، ولي چنان‌چه از موقع زاييدن زن شيرده بيشتر از دو سال گذشته باشد و شير او باقي باشد و بچه‎اي را شير دهد، آن بچه به كساني كه گفته شد بنابر احتياط لازم محرم مي‎شود، ولي احتياط به ترك نظر كساني كه به اين رضاع به او محرم شده‎اند ترك نشود.

مسأله 2484. بايد بچه در بين يك شبانه‌روز، غذا يا شير كسی ديگر را نخورد ولي اگر كمي غذا بخورد كه نگويند در بين، غذا خورده اشكال ندارد، و نيز بايد پانزده مرتبه را از شير يك زن بخورد و در بين پانزده مرتبه شير كسی ديگر را نخورد، و در هر دفعه بدون فاصله شير بخورد، ولي اگر در بين شير خوردن نفس تازه كند، يا كمي صبر كند كه از اولي كه پستان در دهان مي‎گيرد تا وقتي سير مي‎شود يك دفعه حساب شود، اشكال ندارد.

مسأله 2485. اگر زن از شير شوهر خود بچه‎اي را شير دهد، بعد شوهر ديگری كند و از شير آن شوهر هم بچه ديگري را شير دهد، آن دو بچه به يكديگر محرم نمي‎شوند اگر چه بهتر است با هم ازدواج نكنند.

مسأله 2486. اگر زن از شير يك شوهر چندين بچه را شير دهد، همه آنان به يكديگر و به شوهر و به زني كه آنان را شير داده محرم مي‎شوند.

 

مسأله 2487. اگر كسي چند زن داشته باشد، و هر كدام آنان با شرايطي كه گفتيم بچه‎هايي را شير دهد، همه آن بچه‎ها به يكديگر و به آن مرد و به همه آن زنان محرم مي‎شوند.

مسأله 2488. اگر كسي دو زن داشته باشد و يكي از آنان بچه‎اي را مثلاً هشت مرتبه و ديگري هفت مرتبه شير بدهد آن بچه به كسي محرم نمي‎شود.

مسأله 2489. اگر زني از شير يك شوهر پسر و دختري را شير كامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمي‎شوند، ولي احتياط مستحب آن است كه با يكديگر ازدواج نكنند.

مسأله 2490. انسان نمي‎تواند بدون اذن زن خود، با زناني كه به واسطه شير خوردن، خواهرزاده يا برادرزاده زن او شده‎اند ازدواج كند، و نيز اگر با پسري لواط كند، احتياط واجب آن است كه دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر را كه رضاعي هستند، يعني به واسطه شيرخوردن، دختر و خواهر و مادر او شده‎اند، براي خود عقد نكند.

مسأله 2491. زني كه برادر انسان را شير داده، به انسان محرم نمي‎شود، اگرچه احتياط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.

مسأله 2492. انسان نمي‎تواند با دو خواهر، اگر چه رضاعي باشند، يعني به واسطه شير خوردن خواهر يكديگر شده باشند ازدواج كند، و چنان‌چه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده‎اند، در صورتي كه عقد آنان در يك وقت بوده هر دو باطل است، و اگر در يك وقت نبوده، عقد اولي صحيح، و عقد دومي باطل مي‎باشد.

مسأله 2493. اگر زن از شير شوهر خود كساني را كه گفته مي‎شود شير دهد، شوهرش بر او حرام نمي‎شود، اگر چه بهتر آن است كه احتياط كند.

اول ـ برادر و خواهر خود را.

دوم ـ عمو و عمه و دايي و خاله خود را.

سوم ـ اولاد عمو و اولاد دايي خود را.

چهارم ـ برادرزاده خود را.

پنجم ـ برادر شوهر، يا خواهر شوهر خود را.

 

ششم ـ خواهرزاده خود، يا خواهرزاده شوهرش را.

هفتم ـ عمو و عمه و دايي و خاله شوهرش را.

هشتم ـ نوه زن ديگر شوهر خود را.

مسأله 2494. اگر كسي دختر عمه يا دختر خاله انسان را شير دهد، به انسان محرم نمي‎شود، ولي احتياط مستحب آن است كه از ازدواج با او خودداري نمايد.

مسأله 2495. مردي كه دو زن دارد، اگر يكي از آن دو زن، فرزند عموي زن ديگر را شير دهد، زني كه فرزند عموي او شير خورده، به شوهر خود حرام نمي‎شود.

موضوع: 
نويسنده: