سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

شرایط شیر دادنی كه علت محرم‌شدن است

مسأله 2483. شیر دادنی كه علت محرم‌شدن است هشت شرط دارد:

اول ـ بچه، شیر زن زنده را بخورد. پس اگر از پستان زنی كه مرده است شیر بخورد فایده ندارد.

دوم ـ شیر آن زن از حرام نباشد. پس اگر شیر بچه‎ای را كه از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهند، به واسطه آن شیر، بچه به كسی محرم نمی‎شود.

سوم ـ بچه شیر را از پستان بمكد. پس اگر شیر را در گلوی او بریزند نتیجه ندارد.

چهارم ـ شیر، خالص باشد و با چیز دیگری مخلوط نباشد.

پنجم ـ شیر از یك شوهر باشد. پس اگر زن شیردهی را طلاق دهند، بعد شوهر دیگری كند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن، شیری كه از شوهر اول داشته باقی باشد، و مثلاً

 

هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر اول و هفت دفعه بعد از زاییدن از شیر شوهر دوم به بچه‎ای بدهد، آن بچه به كسی محرم نمی‎شود.

ششم ـ بچه به واسطه مرض شیر را قی نكند، و اگر قی كند، بنابر احتیاط واجب كسانی كه به واسطه شیرخوردن به آن بچه محرم می‎شوند، باید با او ازدواج نكنند و نگاه محرمانه هم با او ننمایند.

هفتم ـ پانزده مرتبه، یا یك شبانه‌روز به طوری كه در مسأله بعد گفته می‎شود شیر سیر بخورد، یا مقداری شیر به او بدهند كه بگویند: از آن شیر استخوانش محكم شده و گوشت در بدنش روییده است؛ بلكه اگر ده مرتبه هم به او شیر دهند، احتیاط مستحب آن است كسانی كه به واسطه شیر خوردن با او محرم می‎شوند، با او ازدواج نكنند.

هشتم ـ دو سال بچه تمام نشده باشد، و اگر بعد از تمام‌شدن دو سال، او را شیر دهند به كسی محرم نمی‎شود، بلكه اگر مثلاً پیش از تمام‌شدن دو سال، چهارده مرتبه و بعد از آن، یك مرتبه شیر بخورد به كسی محرم نمی‎شود، ولی چنان‌چه از موقع زاییدن زن شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و بچه‎ای را شیر دهد، آن بچه به كسانی كه گفته شد بنابر احتیاط لازم محرم می‎شود، ولی احتیاط به ترك نظر كسانی كه به این رضاع به او محرم شده‎اند ترك نشود.

مسأله 2484. باید بچه در بین یك شبانه‌روز، غذا یا شیر كسی دیگر را نخورد ولی اگر كمی غذا بخورد كه نگویند در بین، غذا خورده اشكال ندارد، و نیز باید پانزده مرتبه را از شیر یك زن بخورد و در بین پانزده مرتبه شیر كسی دیگر را نخورد، و در هر دفعه بدون فاصله شیر بخورد، ولی اگر در بین شیر خوردن نفس تازه كند، یا كمی صبر كند كه از اولی كه پستان در دهان می‎گیرد تا وقتی سیر می‎شود یك دفعه حساب شود، اشكال ندارد.

مسأله 2485. اگر زن از شیر شوهر خود بچه‎ای را شیر دهد، بعد شوهر دیگری كند و از شیر آن شوهر هم بچه دیگری را شیر دهد، آن دو بچه به یكدیگر محرم نمی‎شوند اگر چه بهتر است با هم ازدواج نكنند.

مسأله 2486. اگر زن از شیر یك شوهر چندین بچه را شیر دهد، همه آنان به یكدیگر و به شوهر و به زنی كه آنان را شیر داده محرم می‎شوند.

 

مسأله 2487. اگر كسی چند زن داشته باشد، و هر كدام آنان با شرایطی كه گفتیم بچه‎هایی را شیر دهد، همه آن بچه‎ها به یكدیگر و به آن مرد و به همه آن زنان محرم می‎شوند.

مسأله 2488. اگر كسی دو زن داشته باشد و یكی از آنان بچه‎ای را مثلاً هشت مرتبه و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد آن بچه به كسی محرم نمی‎شود.

مسأله 2489. اگر زنی از شیر یك شوهر پسر و دختری را شیر كامل بدهد، خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی‎شوند، ولی احتیاط مستحب آن است كه با یكدیگر ازدواج نكنند.

مسأله 2490. انسان نمی‎تواند بدون اذن زن خود، با زنانی كه به واسطه شیر خوردن، خواهرزاده یا برادرزاده زن او شده‎اند ازدواج كند، و نیز اگر با پسری لواط كند، احتیاط واجب آن است كه دختر و خواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر را كه رضاعی هستند، یعنی به واسطه شیرخوردن، دختر و خواهر و مادر او شده‎اند، برای خود عقد نكند.

مسأله 2491. زنی كه برادر انسان را شیر داده، به انسان محرم نمی‎شود، اگرچه احتیاط مستحب آن است كه با او ازدواج نكند.

مسأله 2492. انسان نمی‎تواند با دو خواهر، اگر چه رضاعی باشند، یعنی به واسطه شیر خوردن خواهر یكدیگر شده باشند ازدواج كند، و چنان‌چه دو زن را عقد كند و بعد بفهمد خواهر بوده‎اند، در صورتی كه عقد آنان در یك وقت بوده هر دو باطل است، و اگر در یك وقت نبوده، عقد اولی صحیح، و عقد دومی باطل می‎باشد.

مسأله 2493. اگر زن از شیر شوهر خود كسانی را كه گفته می‎شود شیر دهد، شوهرش بر او حرام نمی‎شود، اگر چه بهتر آن است كه احتیاط كند.

اول ـ برادر و خواهر خود را.

دوم ـ عمو و عمه و دایی و خاله خود را.

سوم ـ اولاد عمو و اولاد دایی خود را.

چهارم ـ برادرزاده خود را.

پنجم ـ برادر شوهر، یا خواهر شوهر خود را.

 

ششم ـ خواهرزاده خود، یا خواهرزاده شوهرش را.

هفتم ـ عمو و عمه و دایی و خاله شوهرش را.

هشتم ـ نوه زن دیگر شوهر خود را.

مسأله 2494. اگر كسی دختر عمه یا دختر خاله انسان را شیر دهد، به انسان محرم نمی‎شود، ولی احتیاط مستحب آن است كه از ازدواج با او خودداری نماید.

مسأله 2495. مردی كه دو زن دارد، اگر یكی از آن دو زن، فرزند عموی زن دیگر را شیر دهد، زنی كه فرزند عموی او شیر خورده، به شوهر خود حرام نمی‎شود.

موضوع: 
نويسنده: