چهارشنبه: 2/خرد/1403 (الأربعاء: 14/ذو القعدة/1445)

اعمالی كه بر جنب حرام است

مسأله361. پنج عمل بر جنب حرام است:

اول ـ رساندن جایی از بدن به خط قرآن، یا به اسم خدا و سائر اسما و صفات خاصه

 

خدا، و بنابر احتیاط رساندن جایی از بدن به نام پیغمبران و ائمه علیهم السلام، و حضرت زهرا علیها السلام، به طوری كه در وضو گفته شد.

دوم ـ رفتن در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر صلی الله علیه وآله اگر چه از یك در داخل و از در دیگر خارج شود.

سوم ـ توقف در مساجد دیگر؛ ولی اگر از یك در داخل و از در دیگر خارج شود، یا برای برداشتن چیزی برود مانعی ندارد، و احتیاط واجب نرفتن در حرم ائمه علیهم السلام است اگر چه از یك در وارد و از در دیگر خارج شود.

چهارم ـ گذاشتن چیزی در مسجد بلكه بنابر احتیاط لازم از خارج هم چیزی در مسجد نگذارد.

پنجم ـ خواندن آیه‎ای كه سجده واجب دارد و آن در چهار سوره است:

1. سوره سی و دوم قرآن «الم تنزیل».

2. سوره چهل و یكم «حم سجده».

3. سوره پنجاه و سوم «والنجم».

4. سوره نود و ششم «اقرأ»؛ و اگر یك حرف از این چهار آیه را هم بخواند، حرام است و احتیاط مستحب آن است كه آیات دیگر سوره سجده‎دار را نیز نخواند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: