سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

8. تبعیت

مسأله215. تبعیت آن است كه چیز نجسی به واسطه پاك‌شدن چیز نجس دیگر پاك شود.

مسأله216. اگر شراب سركه شود، ظرف آن هم تا جایی كه شراب موقع جوش‌آمدن به آنجا رسیده پاك می‎شود، و پارچه و چیزی هم كه معمولاً روی آن می‎گذارند اگر به آن رطوبت نجس شود، پاك می‎گردد؛ ولی اگر پشت ظرف به آن شراب آلوده شود، احتیاط واجب آن است كه بعد از سركه‌شدن شراب، از آن اجتناب كنند.

مسأله217. ظرفی كه آب انگور در آن جوش می‎آید و چیزهایی كه مانند كفگیر برای پختن آب انگور، به‌كار می‎رود، بنابر قول به نجاست آب انگور جوشان بعد از كم‌شدن دو قسمت آب انگور پاك می‎شود، ولی گذشت كه آب انگور به جوشیدن نجس نمی‎شود.

مسأله218. تخته یا سنگی كه روی آن، میت را غسل می‎دهند و پارچه‎ای كه با آن عورت میت را می‎پوشانند و دست كسی كه او را غسل می‎دهد، بعد از تمام‌شدن غسل، پاك می‎شود.

مسأله219. كسی كه چیزی را با دست خود آب می‎كشد، بعد از پاك‌شدن آن چیز دست او هم پاك می‎شود.

مسأله220. اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بكشند و به اندازه معمول فشار دهند تا آبی كه روی آن ریخته‎اند جدا شود، آبی كه در آن می‎ماند پاك است.

مسأله221. ظرف نجس را كه با آب قلیل آب می‎كشند، بعد از جدا شدن آبی كه برای پاك‌شدن روی آن ریخته‎اند، آب كمی كه در آن می‎ماند پاك است.

 

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: