يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

شرط ششم

مسأله842. لباس مرد نمازگزار حتی عرقچین و بند شلوار او نیز بنابر احتیاط باید ابریشم خالص نباشد، و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است.

 

مسأله843. اگر تمام آستر لباس یا مقداری از آن كه زیادتر از چهار انگشت بسته است ابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد حرام، و نماز در آن باطل است.

مسأله844. پوشیدن لباسی را كه نمی‎داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر، جایز است، و نماز در آن اشكال ندارد.

مسأله845. دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد، اشكال ندارد، و نماز را باطل نمی‎كند.

مسأله846. پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز، اشكال ندارد.

مسأله847. پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلابافت و لباسی كه از مردار تهیه شده، در حال ناچاری مانعی ندارد، و نیز كسی كه ناچار است لباس بپوشد و لباس دیگری غیر از این‌ها ندارد، می‎تواند با این لباس‎ها نماز بخواند.

مسأله848. اگر غیر از لباس غصبی و لباسی كه از مردار تهیه شده، لباس دیگری ندارد، و ناچار نیست لباس بپوشد، باید به دستوری كه برای برهنگان گفته شد نماز بخواند.

مسأله849. اگر غیر از لباسی كه از حیوان حرام‌گوشت تهیه شده لباس دیگری ندارد، چنان‌چه در پوشیدن لباس ناچار باشد، می‎تواند با همان لباس نماز بخواند، و اگر ناچار نباشد، باید به دستوری كه برای برهنگان گفته شد نماز را به جا آورد.

مسأله850. اگر مرد غیر از لباس ابریشمی خالص یا طلابافت، لباس دیگری نداشته باشد، چنان‌چه در پوشیدن لباس ناچار نباشد، باید به دستوری كه برای برهنگان گفته شد نماز را به جا آورد.

مسأله851. اگر چیزی ندارد كه در نماز عورت خود را با آن بپوشاند، واجب است اگر چه به كرایه یا خریداری باشد، تهیه نماید، ولی اگر تهیه آن به قدری پول لازم دارد كه نسبت به دارایی او زیاد است، یا طوری است كه اگر پول را به مصرف لباس برساند، به حال او ضرر دارد مختار است به دستوری كه برای برهنگان گفته شد نماز بخواند، یا تحمل ضرر كند و با لباس نماز بخواند.

مسأله852. كسی كه لباس ندارد، اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاریه دهد، چنان‌چه

 

قبول‌كردن آن برای او مشقت نداشته باشد باید قبول كند، بلكه اگر عاریه‌كردن یا طلب بخشش برای او سخت نیست، باید از كسی كه لباس دارد، طلب بخشش یا عاریه نماید.

مسأله853.  پوشیدن لباسی كه پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای كسی كه می‎خواهد آن را بپوشد معمول نیست، و موجب توهین یا شهرت او می‎شود حرام است، ولی اگر با آن لباس نماز بخواند، اشكال ندارد.

مسأله854. احتیاط واجب آن است كه مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه نپوشد، ولی اگر با آن لباس نماز بخواند، اشكال ندارد.

مسأله855. كسی كه باید خوابیده نماز بخواند، اگر برهنه باشد و لحاف او نجس یا ابریشم خالص یا از اجزاء حیوان حرام‌گوشت باشد، احتیاط واجب آن است كه در نماز، خود را با آن نپوشاند.

نويسنده: 
کليد واژه: