پنجشنبه: 28/تير/1403 (الخميس: 11/محرم/1446)

احكام عقد

مسأله 2372. در زناشویی؛ چه دائم و چه غیر دائم، باید صیغه خوانده شود، و تنها راضی‎بودن زن و مرد كافی نیست، و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می‎خوانند، یا دیگری را وكیل می‎كنند كه از طرف آنان بخواند.

مسأله 2373. وكیل لازم نیست مرد باشد؛ زن هم می‎تواند برای خواندن صیغه عقد از طرف دیگری وكیل شود.

مسأله 2374. زن و مرد تا یقین نكنند كه وكیل آنان صیغه را خوانده است نمی‎توانند به یكدیگر نگاه محرمانه نمایند، و گمان به این‌كه وكیل صیغه را خوانده است كفایت نمی‎كند، ولی اگر وكیل بگوید صیغه را خوانده‎ام كافی است.

مسأله 2375. اگر زنی، كسی را وكیل كند كه مثلاً ده روزه او را به عقد مردی درآورد و ابتدای ده روز را معین نكند، آن وكیل می‎تواند هر وقت كه بخواهد او را ده روزه به عقد آن مرد درآورد، ولی اگر معلوم باشد كه زن، روز یا ساعت معینی را قصد كرده، باید صیغه را مطابق قصد او بخواند.

 

مسأله 2376. یك نفر می‎تواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا غیر دائم از طرف زن و مرد، وكیل شود، و نیز مرد می‎تواند از طرف زن وكیل شود و او را برای خود به طور دائم یا غیر دائم عقد كند، و هم‌چنین زن می‎تواند از طرف مرد وكیل شود كه خود را به عقد او درآورد، ولی احتیاط مستحب آن است كه عقد را دو نفر بخوانند.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: