سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

آداب شیر دادن

مسأله 2496. برای شیر دادن بچه بهتر از هر كس مادر اوست، و سزاوار است كه مادر برای شیردادن از شوهر خود مزد نگیرد، و خوب است كه شوهر مزد بدهد، و اگر مادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد، شوهر می‎تواند بچه را از او گرفته و به دایه بدهد.

مسأله 2497. مستحب است دایه‎ای كه برای طفل می‎گیرند، دوازده امامی، و دارای عقل و عفت و صورت نیكو باشد، و مكروه است كم عقل یا غیر دوازده امامی یا بد صورت، یا بدخلق، یا زنازاده باشد، و نیز مكروه است دایه‌ای بگیرند كه شیرش از بچه‎ای است كه از زنا به دنیا آمده باشد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: