يكشنبه: 27/خرد/1403 (الأحد: 9/ذو الحجة/1445)

شرایط مالی كه آن را اجاره می‎دهند

مسأله 2192. مالی را كه اجاره می‎دهند چند شرط دارد:

اول ـ آن كه معین باشد. پس اگر بگوید: یكی از خانه‎های خود را اجاره دادم؛ درست نیست.

دوم ـ مستأجر آن را ببیند، یا كسی كه آن را اجاره می‎دهد طوری خصوصیات آن را بگوید كه كاملاً معلوم باشد.

سوم ـ تحویل‌دادن آن ممكن باشد. پس اجاره‌دادن اسبی كه فرار كرده، باطل است.

 

چهارم ـ استفاده از آن مال به تلف‌كردن و از بین‌بردنش نباشد. پس اجاره‌دادن نان و میوه و خوردنی‎های دیگر صحیح نیست.

پنجم ـ استفاده‎ای كه مال را برای آن اجاره داده‎اند ممكن باشد. پس اجاره‌دادن زمین برای زراعت در صورتی كه آب باران كفایت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست.

ششم ـ چیزی را كه اجاره می‎دهد مال خود او باشد، و اگر مال كسی دیگر را اجاره دهد، در صورتی‎صحیح است كه صاحبش رضایت دهد.

مسأله 2193. اجاره‌دادن درخت اگر عین میوه آن را به عنوان منافع درخت تملیك كنند اشكال دارد، اما اگر درخت را در حالی كه میوه نداشته باشد اجاره دهد به جهت انتفاع از آن به صرف میوه آن، صحیح است.

مسأله 2194. زن می‎تواند برای آن كه از شیرش استفاده كنند اجیر شود، و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود بدون اجازه او نمی‎تواند اجیر شود.

موضوع: 
نويسنده: