دوشنبه: 27/فرو/1403 (الاثنين: 6/شوال/1445)

شرایط معامله سلف

مسأله 2120. معامله سلف شش شرط دارد:

اول ـ خصوصیاتی را كه قیمت جنس به واسطه آن‌ها فرق می‎كند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر كه مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده كافی است. پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند این‌ها كه نمی‎شود خصوصیاتشان را كاملاً معین كرد، باطل است.

دوم ـ پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب كند و او قبول نماید، و چنان‌چه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‎تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم ـ مدت را كاملاً معین كنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‎دهم چون مدت كاملاً معلوم نشده، معامله باطل است.

چهارم ـ وقتی را برای تحویل جنس معین كنند كه در آن وقت، جنس به قدری كمیاب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحویل دهد.

پنجم ـ جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرف‎های آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

ششم ـ وزن یا پیمانه آن را معین كنند و جنسی را هم كه معمولاً با دیدن معامله می‎كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم‌مرغ تفاوت افراد آن به قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.

شرایط معامله سلف

مسأله 2120. معامله سلف شش شرط دارد:

اول ـ خصوصیاتی را كه قیمت جنس به واسطه آن‌ها فرق می‎كند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین‌قدر كه مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده كافی است. پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند این‌ها كه نمی‎شود خصوصیاتشان را كاملاً معین كرد، باطل است.

دوم ـ پیش از آن كه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب كند و او قبول نماید، و چنان‌چه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می‎تواند معامله همان مقدار را به هم بزند.

سوم ـ مدت را كاملاً معین كنند، و اگر مثلاً بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می‎دهم چون مدت كاملاً معلوم نشده، معامله باطل است.

چهارم ـ وقتی را برای تحویل جنس معین كنند كه در آن وقت، جنس به قدری كمیاب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحویل دهد.

پنجم ـ جای تحویل جنس را معین نمایند، ولی اگر از حرف‎های آنان جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند.

ششم ـ وزن یا پیمانه آن را معین كنند و جنسی را هم كه معمولاً با دیدن معامله می‎كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم‌مرغ تفاوت افراد آن به قدری كم باشد كه مردم به آن اهمیت ندهند.

موضوع: 
نويسنده: