شنبه: 23/تير/1403 (السبت: 6/محرم/1446)

چیزهایی كه در نماز مكروه است

مسأله1166. مكروه است در نماز، صورت را كمی به طرف راست یا چپ بگرداند، و چشم‎ها را به هم بگذارد، یا به طرف راست و چپ بگرداند، و با ریش و دست خود بازی كند، و انگشت‎ها را داخل هم نماید، و آب دهان بیندازد، و به خط قرآن یا كتاب یا خط انگشتر نگاه كند، و نیز مكروه است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذكر، برای شنیدن حرف كسی ساكت شود، بلكه هر كاری كه خضوع و خشوع را از بین ببرد، مكروه می‎باشد.

مسأله1167. موقعی كه انسان خوابش می‎آید، و نیز موقع خودداری‌كردن از بول و غایط، مكروه است نماز بخواند، و هم‌چنین پوشیدن جوراب تنگ كه پا را فشار دهد در نماز مكروه می‎باشد، و غیر از این‌ها مكروهات دیگری هم در كتاب‎های مفصل گفته شده است.

 

موضوع: 
نويسنده: