سه شنبه: 8/خرد/1403 (الثلاثاء: 20/ذو القعدة/1445)

مطهِّرات

مسأله149. مطهِّرات یعنی پاك‌كننده‌ها یازده چیز است:

اول ـ آب.

دوم ـ زمین.

 

سوم ـ آفتاب.

چهارم ـ استحاله.

پنجم ـ كم‌شدن دو سوم آب انگور بنابر قول به نجاست آن و گذشت كه با به جوش‌آمدن نجس نمی‎شود.

ششم ـ انتقال.

هفتم ـ اسلام.

هشتم ـ تبعیت.

نهم ـ برطرف‌شدن عین نجاست.

دهم ـ استبراء حیوان نجاستخوار.

یازدهم ـ غایب‌شدن مسلمان، و احكام موارد فوق به طور تفصیل در مسائل آینده گفته خواهد شد.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: