شنبه: 1/ارد/1403 (السبت: 11/شوال/1445)

وقت نماز صبح

مسأله749. نزدیك اذان صبح از طرف مشرق، سفیده‎ای رو به بالا حركت می‎كند كه آن را فجر اول گویند، موقعی كه آن سفیده پهن شد فجر دوم، و اول وقت نماز صبح است، و آخر وقت نماز صبح موقعی است كه آفتاب بیرون می‎آید.

موضوع: 
نويسنده: 
کليد واژه: